دسته بندی ها بندی

O�O�U?O?U� U�U?U? U?U�U? O�O? O?U�O�O�a�?U�O�U? O�O�U�U? O?O� O?U�O?U?U? U�U�U�a�?U? U�O� U�O�O?U?O? U�U? O?U?O?! O?O�U�U?U�O�O? U�O?O�U� U�U? O?U�O?O? O?U�U?U?O? O�O�U?O?U� O?O� O?O�O?O?U� U?U� O?U�O?U?U? U�O�O�U? U? O?O�O�U? O�U?O?U� O?U� U�U�O?...

O?O�U?O? O�U?U�U?A� O�O? U�U?O�U�O?O? O�U?O�U�U�a�?U? O?O�O�U? O�O? O�U?O?U�O� O�O� U�O?O�O?O?U� O?O�O?U?U� U? O?U� U�U?U� U�O?O�U?U?O? U�U�O?O?O� U?U� O�O?U?O�U� O?O�O?U?U� O?O� O�O�U�U�O�U� O�O� O?U�O?O� U�U�O?O? O?O� O�U�U?U�O? U?O�U�U? O�U?U�O�O?O? O?U�U�O?O�...

هنگامیکه بتوانیم به شکست ها و نبردهای زندگی لبخند بزنیم و به مسیر ادامه دهیم، نه تنها سخت و دشوار است، بلکه به انگیزه ای قوی و اراده ای...