همیشه موضوعات آدم‌ها حول وحوش لاغری و درمان چاقی می‌چرخد، منتها افراد لاغر نیز به اندازه افراد چاق از لاغری بیش از اندازه خود عذاب می کشند، داشتن یک...