اتاق نشیمن جایی است که مهمترین فضا در هر منزلی به شمار می‌آید و همه‌ی اعضای خانواده در بیشتر ساعاتی که در منزل هستند، در این بخش از خانه...