گاهی اوقات ساده‌ترین تصمیم گیری‌ها تبدیل به سخت‌ترین کارها می شود. فرض کنید برای استراحت به یک کافه رفته اید و مدام مابین عناصر داخل منو می چرخید، در...