استرس و راههای درمان استرس به خودتان بستگی دارد، اگر از آن دسته افرادی هستید که در یک کنفرانس علمی و یا یک همایش، قلبتان گروپ گروپ می زند...