شاید برای شما هم پیش آمده باشد که گاهی درگیر افکار منفی و نابود کننده می شوید و هیچ راهی هم به ذهنتان نمی‌رسد، زندگی فارغ از مشکلاتی که...