همه‌ی ما آدم‌ها عاشق زیبایی و افراد جذاب و زیبا هستیم، چگونه جذاب بودن نیز در کنار تمام خواسته‌های ما انسان‌ها به گونه‌ای خودنمایی می‌کند، که دلمان می خواهد...